09 Ιουλίου 2013

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ανοιχτό συντονιστικό ΠΑΑΣ Θεσσαλονίκης
Την Τετάρτη στις 10 Ιουλίου στις 18:00 μ.μ.
Στο στέκι ΣΦΕΝΤΟΝΑ (Μακρυγιάννη 17, Κέντρο Θεσσαλονίκης)