14 Οκτωβρίου 2013

Συνεδρίαση του Παναττικού Συντονιστικού

Την Τρίτη 15 Οκτωβρίου στις 8:30 μ.μ. θα συνεδριάσει το ανοιχτό
Παναττικό Συντονιστικό της ΠΑΑΣ
στο Βιβλιοπωλείο Εκτός των Τειχών, Γραβιάς 10 - 12