20 Οκτωβρίου 2013

Συντονιστικό Θεσσαλονίκης

Την Δευτέρα στις 21 Οκτώβρη στις 5:00 μ.μ. στο στέκι Σφεντόνα 
(Στρατηγού Μακρυγιάννη 17- Κέντρο Θεσσαλονίκη)
θα πραγματοποιηθεί το ανοιχτό συντονιστικό της ΠΑΑΣ Θεσσαλονίκης.