21 Απριλίου 2013

Συγκροτήθηκε η ΠΑΑΣ στα Βόρεια της Αθήνας

Στις 9/4 έγινε στο Xαλάνδρι σύσκεψη αγωνιστών όπου υιοθετήθηκε κείμενο, στα πλαίσια των γενικών κατευθύνσεων της ΠAAΣ, που αποτελεί την βάση συγκρότησης και ξεκινήματος της δραστηριότητας της ΠAAΣ στα βόρεια της Aθήνας. Συζητήθηκαν ζητήματα και τοπικά προβλήματα με τα οποία θα πρέπει να ασχοληθεί και αναπτύχθηκαν απόψεις για τον τρόπο δράσης και για τον τρόπο λειτουργίας της.
H σύσκεψη ολοκληρώθηκε μέσα σε καλό συναγωνιστικό κλίμα και αποφασίσθηκε σαν πρώτο πρακτικό βήμα η πραγματοποίηση εξορμήσεων σε συγκεκριμένες συνοικίες για το μοίρασμα της ανακοίνωσης που δημοσιοποιεί την δημιουργία και τις επιδιώξεις της ΠAAΣ στα βόρεια της Aθήνας.