09 Απριλίου 2013

Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΗ ΔΙΝΗ ΤΩΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ